Hoe gaan we om met CORONA richtlijnen bij SV De Lutte

Hoe gaan we om met CORONA richtlijnen bij SV De Lutte

Beste allen,

Het blijkt dat we de Corona-teugels moeten aanhalen, het virus is nog lang niet weg en we willen het virus met zijn allen heel graag buiten ons sportcomplex houden. We willen besmettingen die plaatsvinden op ons sportpark voorkomen, we willen geen teams in quarantaine moeten plaatsen en we hopen dat de competities op een normale manier (zonder onderbrekingen) kunnen gaan verlopen.
Dat kan alleen met de medewerking van IEDEREEN.

Helaas merken we een ietwat aflopende discipline, bijvoorbeeld de desinfectiezuil bij de ingang wordt bijna niet meer wordt gebruikt. Ook het gedrag in kleedkamers en kantine is niet altijd zoals het hoort.

Het virus bestrijden kan alleen wanneer IEDEREEN de regels naleeft.

We hebben dan ook twee belangrijke documenten.
1. Nieuwsbrief; deze uitgebreide brief wordt aan alle begeleiders van de teams verstrekt (trainers, grensrechters, en overige personen). LEES DEZE GRAAG GOED DOOR!

nieuwsbrief corona 1 sep 2020 – sv de lutte

2. De brief “wat moet je weten corona sv de Lutte” moet via de trainers/begeleiders naar alle voetballeden uitgaan.

wat moet je weten corona sv de lutte 1 sep 2020

wat moet je weten corona sv de lutte 1 sep 2020 jpeg

Allen bij voorbaat dank voor jullie medewerking.

Bestuur SV De Lutte

Aan de ouders van de jeugdleden t/m 18 jaar van SV de Lutte – 01-05-2020

Aan de ouders van de jeugdleden t/m 18 jaar van SV de Lutte – 01-05-2020

(in pdf: SV De Lutte brief aan ouders en spelers jeugd tm 18)

We hebben goed nieuws:

Vanaf woensdag 6 mei 2020 mogen we onze trainingen herstarten voor de jeugd  t/m 18 jaar van SV De Lutte afdeling handbal en afdeling voetbal. Beide afdelingen trainen op ons sportpark De Stockakker. Je zoon/dochter hoort van de train(st)er wanneer de trainingen precies worden hervat en op welke tijd die plaatsvindt.

Er gelden wel allerlei voorwaarden (die door de overheid van ons wordt geëist) die zowel de jongens/meisjes als ook de ouders moeten weten en naleven. Hieronder lees je welke dat zijn. Daarnaast hebben we een protocol opgesteld dat door de gemeente is goedgekeurd. Om na te lezen klik op dit Protocol-PVA-SV-De-Lutte-trainingen-jeugd.

Er zijn 2 groepen:

 • jongens/meisjes t/m 12 jaar mogen zonder voorwaarden trainen, maar geen wedstrijden tegen andere ploegen spelen.
 • jeugd 13 t/m 18 jaar mag trainen met inachtneming van de 1,5 meter afstandregel, maar geen wedstrijden spelen. Voor deze groep 13 t/m 18 jaar geldt dat de trainers op de 1,5 meter maatregel afgestemde oefenstof hebben.

Trainingen en maatregelen

Er is spreiding in de aanvangstijden en we trainen 1 uur.

Voor aanvang van de training

 • Houd je zoon/dochter thuis wanneer hij/zij of een gezinslid verkouden of grieperig is en geef dit aan de train(st)er door.
 • Laat je zoon/dochter niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training op ons complex komen.
 • De fiets moet buiten ons sportcomplex worden neergezet. En wanneer je je zoon/dochter met de auto brengt, houdt dan rekening met de 1,5 meter afstandsregel.
 • Laat je zoon/dochter voor aanvang van de training thuis naar het toilet gaan en de handen wassen.
 • De handen van je zoon/dochter worden VOOR de training bij de toegangspoort gedesinfecteerd.
 • Het deelnemen aan de training is vrijblijvend/vrijwillig. De ouder(s) bepaalt/bepalen zelf of hun zoon/dochter meedoet.

Tijdens de training

 • Ouders of andere belangstellenden mogen het sportpark niet betreden. Ook niet als toeschouwer.
 • De kantine en de kleedkamers zijn gesloten. Omkleden en douchen moet iedereen thuis doen.
 • Er is een corona-coördinator aanwezig, die toezicht houdt op een goed en verantwoord verloop van de trainingen.
 • De trainers informeren je zoon/dochter over de “Coronaspelregels” en houden zelf de 1,5 meter in acht.
 • De AED en de fysiokoffer is aanwezig.

Na afloop van de training

 • Direct na afloop van de training moet je zoon/dochter ons sportpark verlaten
 • De handen van je zoon/dochter worden NA de training bij de toegangspoort gedesinfecteerd.
 • Ook de gebruikte trainingsspullen worden na de training gedesinfecteerd.

Trainingsschema:

Het door de gemeente goedgekeurd trainingsschema treft je hieronder aan.

Voetbal:

Dag Tijd Groep Veld
Maandag + Woensdag 17.45-18.45 Onder 8 en onder 9 ½ grasveld achter hoofdveld + klein kunstgras
Maandag + Woensdag 18.00-19.00 Onder 10-1 + 10-2 + 11-2 1/2 kunstgras hoofdveld 1
Maandag + Woensdag 18.15-19.15 Onder 11 -1,12-1 + onder 13 (12 jaar) 1/2 kunstgras hoofdveld 2
Maandag + Woensdag 19.30-20.30 Onder 17-1 ½ kunstgrasveld hoofdveld 1
Maandag + Woensdag 19.45-20.45 Onder 19-1 (18 jaar) ½ kunstgrasveld hoofdveld 2
       
Dinsdag + Donderdag 18.00-19.00 Onder 13-1 + 13-2 (13 jr) ½ kunstgras hoofdveld 1
Dinsdag + Donderdag 18.15-19.15 Onder 15-1 ½ kunstgras hoofdveld 2
Dinsdag + Donderdag 19.15-20.15 Onder 15-2 ½ kunstgras hoofdveld 1
Dinsdag + Donderdag 19.30-20.30 Onder 19-2 (18 jaar) ½ kunstgras hoofdveld 2
Woensdag 15.30-16.30 Mini’s ½ kunstgrasveld hoofdveld

 

Handbal:

Dag Tijd Groep plaats
dinsdag 15.45-16.45 F jeugd Beach of kleine kunstgras
dinsdag 17.00-18.00 E1 en E2 jeugd Beach of kleine kunstgras
dinsdag 18.15-19.15 C1 jeugd Beach of kleine kunstgras
dinsdag 19.30-20.30 A jeugd / dames 2(18 jaar) Beach of kleine kunstgras
donderdag 18.30-19.30 C1 jeugd Beach of kleine kunstgras
donderdag 19.45-20.45 A jeugd/ dames 2 (18 jaar) Beach of kleine kunstgras

We gaan ervan uit dat iedereen zich aan de gestelde regels en voorwaarden houdt. Neem ze dus goed door met je zoon/dochter. Heb je vragen, je kunt je wenden tot:

Afdeling voetbal: Elise Olde Monnikhof, telefoonnummer 06 – 57 33 29 89.

Afdeling handbal: Linda Nijhuis, telefoonnummer 06 – 21 33 20 01.

 

Wij wensen iedereen goede trainingen en heel veel plezier toe!

 

Bestuur SV De Lutte,

Voorzitter – John Meijerink

Update Corona – 29-04-2020

Update Corona – 29-04-2020

Beste voetbal- en handbalvrienden,

Dinsdag 21 april j.l. heeft premier Rutte bekend gemaakt dat vanaf woensdag (29 april) aanstaande er door de jeugd weer mag worden getraind.

Voor de jongste jeugd t/m 12 jaar van onze handbal- en voetbalafdeling zonder restricties/voorwaarden, voor de oudere jeugd vanaf 13 jaar t/m 18 jaar alleen met het continue behouden van 1,5 meter afstand tot elkaar.

De afgelopen week hebben wij druk overlegd over de manier waarop wij als SV De Lutte hier vorm aan kunnen geven. Dit is mede afhankelijk van de gemeente Losser, zij vervullen hierin een regiefunctie.

In de tussentijd zijn de voetbal-jeugdcommissie en de handbalafdeling gestart met het onderzoeken welke teams er zouden willen trainen en ook met hoeveel kinderen/jeugd. Aan de hand van deze wensen gaan we kijken of we een schema kunnen opstellen zodat zoveel mogelijk jeugd weer kan trainen.

Naast het opstellen van een trainingsschema moeten we ook een protocol/plan van aanpak opstellen waarin we beschrijven hoe we zorgen dat de trainingen op een veilige manier worden gegeven. Er gelden allerlei eisen.

In ons protocol/plan van aanpak moeten onder andere de volgende zaken worden vastgelegd:

• > Hoe zorgen we voor de veiligheid van de trainers (1,5 meter);
• > Hoe zorgen we voor het desinfecteren van de trainingsspullen;
• > Hoe wordt de toegang tot het park geregeld;
• > Hoe spreiden we de toeloop naar het park en na de training het vertrek van de jeugd;
• > Hoe kunnen we de 1,5 meter garanderen bij de trainingen van de jeugd vanaf 13
jaar.

Daarnaast coördinatoren en de EHBO voorziening die beschikbaar moet zijn. Worden er vanuit het protocol/plan van aanpak eisen gesteld aan bijvoorbeeld Corona.

Gezien het feit dat er tijdens de Dodenherdenking (4 mei) en op Bevrijdingsdag (5 mei) niet wordt getraind hebben wij als doel gesteld om op woensdag 6 mei 2020 de trainingen weer te hervatten.

Maar we willen eerst “groen licht” van de gemeente op ons protocol/plan van aanpak, eerder willen/mogen we niet starten.

Tot slot: we willen allen graag zo snel mogelijk weer beginnen, maar het moet uiteraard op een verantwoorde manier en in de juiste volgorde gebeuren:

1. SV De Lutte protocol/plan van aanpak opstellen;
2. Protocol door gemeenten laten beoordelen;
3. Na bericht gemeente starten met trainen vanaf woensdag 6 mei 2020.

Met sportieve groet,

Bestuur SV De Lutte

Update (14-03-2020) betreft GEEN trainingen SV de Lutte ivm coronavirus

Update (14-03-2020) betreft GEEN trainingen SV de Lutte ivm coronavirus

De trainingen bij SV de Lutte worden uitgesteld tot tenminste 31 maart.

Het sportcomplex en de sportkantine zijn ook tot die tijd gesloten.

 

Bestuur SV De Lutte