45+


De spelers:

Andre Kok , Paul Wiefferink,  Frank van Mook, Frans Wonniger, Gerrit Grashof, Antoon Kamphuis, Herman Nijhuis, Jos oude Elferink, Paul Wiefferink, Paul Nijhuis en Robert Vreijsen.

Leiders:

Martin Nijhuis en Willem van Veen