Diverse commissies

Vele vrijwilligers maken het mogelijk om voetbal/handbal binnen SV De Lutte te kunnen bedrijven. Diverse commissies zijn nodig om ruim 600 leden op de juiste manier hun sport te laten beoefenen.

Technische Commissie

Jeugdcommissie

Sponsorcommissie

Activiteitencommissie

Kantinecommissie

Ledenadministratie/Contributie-inning

Wedstrijdsecretariaat

Overige