Communicatie & Gedragsregels jeugd

Communicatie

Gedurende het seizoen verschaffen wij informatie via een aantal kanalen:
De website van SV De Lutte, www.svdelutte.nl
De facebookpagina van SV De Lutte
De twitterpagina #svdelutte
De publicatieborden in onze sportkantine.
De jeugdcommissie wil graag op een open manier communiceren met (jeugd)leden, ouders en vrijwilligers. Zo wil de jeugdcommissie duidelijkheid verschaffen en onduidelijkheden wegnemen.

Afmelden trainingen en wedstrijden

Indien een jeugdlid niet aan een training kan deelnemen, dan graag tijdig afmelden bij de trainer. Wanneer een jeugdlid niet aan een wedstrijd kan deelnemen, dan graag ruimschoots voor de zaterdag afmelden bij de trainer/coach van het team.

Scheenbeschermers

Het dragen van scheenbeschermers is door de K.N.V.B verplicht gesteld. De jeugdcommissie onder- streept deze maatregel zowel tijdens trainingen als wedstrijden om zodoende het risico van blessures te verminderen.

Hygiëne

Het douchen na een training en wedstrijd is verplicht. Ook het dragen van badslippers tijdens het douchen is verplicht. Bij E- en F-teams is douchen gewenst. Hierbij vertrouwen wij op het advies dat de ouders aan hun kinderen mee geven.

Blessures

Bij SV De Lutte hebben wij de beschikking over medische verzorging. Ook jeugdleden kunnen bij blessures gebruik maken van deze diensten. Vraag ernaar bij de jeugdcommissie.

Vernielingen

Het Jeugdbestuur doet een dringend beroep op u om uw zoon/dochter er van te doordringen dat vernielingen aan of op het sportcomplex zinloos zijn en soms veel geld kosten. Indien een lid van SV De Lutte betrapt wordt op opzettelijke vernielingen zullen de kosten van herstel van de schade in rekening worden gebracht bij het lid of diens ouder(s)/verzorger(s).

Speeltuin

Het gebruik van de speeltuin en de daarin geplaatste speeltoestellen is op eigen risico. De speeltuin is voor kinderen t/m 10 jaar.

Fair Play

Wij, als SV De Lutte, hebben een goede naam hoog te houden en doen daarom een dringend beroep op alle ouders om mee te helpen deze naam te behouden. Wij houden ons dus ook aan de Kanjer regels welke u kunt vinden op de pagina gedragregels. Laat het coachen over aan de trainer(s) en/of de leider(s). Ouders en supporters dienen dan ook achter de omheining te blijven en niet op het veld. Ook dienen wij ons te onthouden van kritiek op scheidsrechters en grensrechters.

Kleedkamers

De jeugdcommissie huldigt het standpunt dat de jeugdteams na gebruik de kleedkamers bezemschoon achterlaten.

Kantine

Aan jeugdleden van 18 jaar of jonger worden geen alcoholische dranken verkocht. Roken in onze sportkantine is verboden.

Gevonden voorwerpen

Alle gevonden voorwerpen – voetbalschoenen, broeken en jasjes, badslippers, etc. worden (tijdelijk) bewaard. Vraag er naar aan de bar van de kantine.

De spelerspas

Alle spelende K.N.V.B.-leden beschikken sinds januari 2007 over een spelerspas, uitgezonderd de F en E-spelers. De pas, die het formaat heeft van een creditcard, is vijf jaar geldig. Op de pas staan de naam van de speler, zijn/haar pasfoto en de vereniging waarvoor de speler mag uitkomen. Indien een speler geen pas kan overhandigen, mag hij niet spelen. Bij toch spelen zonder pas is de boete van de KNVB voor eigen rekening. Scheidsrechters en leiders controleren voor de wedstrijd de pasjes.

De competitie-indeling

Op www.voetbal.nl is een site speciaal gericht op ons district. De nieuwe indelingen van de jeugd zijn hier te vinden.

Bij twijfelsituaties eerst jeugdcommissie raadplegen.

Documenten om te raadplegen

reglementenbundel amateurvoetbal

spelregels-veldvoetbal_2015-2016

kanjers_in_de_sport