Reglement kunstgras

Klik hier voor pdf: Reglement gebruik kunstgrasveld

 

Reglement gebruik kunstgrasveld
In dit reglement wordt uitgelegd in welke situatie(s) en door welk(e) elftal(len) het kunstgrasveld van S.V. De Lutte wordt gebruikt. Het uitgangspunt hierbij is dat alle leden van S.V. De Lutte gelijke rechten hebben om het kunstgrasveld te gebruiken. Dit reglement is vastgesteld tijdens de jaarvergadering van 17 september 2010 en is van toepassing op alle elftallen/teams/selecties (zowel jeugd als senioren) van S.V. De Lutte.

Trainingen
De trainingen van alle teams/elftallen vinden zoveel mogelijk plaats op het kunstgrasveld. Het trainingsschema, dat jaarlijks voorafgaand aan het seizoen door de technische commissie in overleg
met het bestuur wordt vastgesteld, is hierbij bindend.

Beker- en competitiewedstrijden
Door de KNVB vastgestelde beker- of competitiewedstrijden worden te allen tijde op het kunstgrasveld gespeeld. Door de KNVB vastgestelde wedstrijden hebben voorrang op de trainingen uit het
bovengenoemde trainingsschema. In overleg met de consul en de wedstrijdsecretaris kan worden uitgeweken naar veld 2.

Afgelastingen
In het geval er meerdere wedstrijden worden afgelast, dient volgens de KNVB regels het elftal dat op het hoogste niveau speelt, op het kunstgrasveld te spelen. De wedstrijd van het elftal dat op het
hoogste niveau uitkomt vindt dus doorgang. Indien meerdere elftallen op gelijk niveau spelen, bepaalt de wedstrijdsecretaris welke wedstrijd op kunstgras wordt gespeeld.

Oefenwedstrijden
Midweeks ingelaste oefenwedstrijden worden gespeeld op veld 2. Indien veld 2 niet bespeelbaar is, wordt een oefenwedstrijd niet verplaatst naar het kunstgrasveld maar afgelast. Dit betekent dat
trainingen volgens het vastgestelde trainingsschema voorrang hebben op oefenwedstrijden.

Wedstrijden schaduwteam
Het schaduwteam van S.V. De Lutte speelt jaarlijks zes wedstrijden (waarvan 3 thuis). Het uitgangspunt hierbij is dat de thuiswedstrijden op veld 2 worden gespeeld. Indien de consul veld 2
onbespeelbaar verklaart, wijkt het schaduwteam uit naar het kunstgrasveld. De wedstrijden van het schaduwteam hebben hiermee, in geval veld 2 niet bespeelbaar is, voorrang op het vastgestelde
trainingsschema. De data worden voor aanvang van de najaars- en voorjaarscompetitie bij de betreffende trainers bekend gemaakt.

Schoeisel
Het is verboden om het kunstgrasveld te betreden met “vuil” schoeisel en/of voetbalschoenen voorzien van “metalen” noppen.

Weersomstandigheden
In geval van sneeuw, ijzel of dooi mag het kunstgrasveld niet worden gebruikt. In geval van droge vorst kan het kunstgrasveld wel worden gebruikt. De consul bepaalt in het geval van (extreme)
weersomstandigheden of het kunstgrasveld bespeelbaar is. Trainers, leiders, bestuursleden en overige betrokkenen dienen zich in alle gevallen aan de beslissing van de consul te conformeren. Van
maandag t/m zaterdag is Nieck ter Beek de verantwoordelijke consul. Op zondagen is Tonnie Morsink de verantwoordelijke consul.

Rol van het bestuur
Van de uitgangspunten in dit reglement wordt niet afgeweken. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet en wanneer er door de verantwoordelijke consul geen beslissing kan worden genomen, is het besluit van het dagelijkse bestuur bindend.