Jeugd commissie

Jeugd commissie:

Welkom op de pagina van de jeugd commissie van S.V. De Lutte.

Functie van de jeugdcommissie

De Jeugd commissie van S.V. De Lutte is verantwoordelijk voor het beleid binnen de jeugdafdeling. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen het technische en het organisatorische beleid.

Technisch beleid
Het technisch beleid heeft betrekking op de ontwikkeling van onze jeugdspelers in alle leeftijdscategorieën. Om te komen tot een optimale technische ontwikkeling van onze jeugdspelers streven wij er naar om alle spelers en speelsters te laten spelen op een voor hen geschikt niveau. Daarnaast streven wij er binnen ons technisch beleid naar om onze jeugdspelers de overstap te laten maken naar de eerste selectie.

Het technisch jeugdbeleid wordt door de jeugd commissie in samenwerking met de technische commissie opgesteld.

Organisatorisch beleid
Het organisatorisch beleid heeft betrekking op de algemene gang van zaken binnen de jeugdafdeling. Hierbij kun je denken:

  • Aan het plannen van wedstrijden en trainingen;
  • Het opleiden en aanstellen van scheidsrechters;
  • Het aanstellen van trainers en leiders;
  • Het bewaken van opgesteld beleid en vastgestelde regels;
  • Zorg dragen voor sportief plezier.

Rol Technisch Jeugdcoördinator (TJC)
De TJC’s spelen een belangrijke rol in de communicatie tussen de diverse elftallen/teams en de Jeugd commissie. De TJC’s zijn een eerste aanspreekpunt voor de leiders en trainers. Ook wanneer ouders/verzorgers zaken willen bespreken, eventueel zonder de leiders/trainers van het elftal waarin hun zoon/dochter speelt, kunnen zij contact opnemen met de TJC.

Materialen
Aan het begin van ieder seizoen wordt door S.V. De Lutte per team/elftal materiaal beschikbaar gesteld. Indien er vragen zijn over het materiaal of wanneer materialen moeten worden vervangen dan kan contact worden opgenomen met Dick Wessel.

Plannen of verplaatsen van wedstrijden
Voor het plannen en/of verplaatsen van wedstrijden in elke vorm dienen leiders/trainers contact op te nemen met Nieck ter Beek. Indien Nieck ter Beek niet bereikbaar is, kan contact worden opgenomen met Ties Hampsink. Het plannen en of verplaatsen van wedstrijden op eigen initiatief is niet toegestaan.

Ongewenst gedrag/ vertrouwenspersoon
Indien ouders, verzorgers, leiders, trainers en/of spelers getuige zijn van ongewenst gedrag (vernieling, pesten, etc.) dan wordt hen verzocht dit altijd te melden aan de voorzitter van de jeugd commissie. Indien men de feiten liever bespreekt met een onafhankelijk persoon dan kan contact worden opgenomen met de vertrouwenspersoon van S.V. De Lutte, dhr. Jan Tijman op Smeijers (0541-551796).

De samenstelling van de jeugd commissie is:

Voorzitter Jeroen Tijhuis 06-81246198
Secretaris/ vice-voorzitter vacant
Wedstrijdsecretaris vacant 06-53166147 –  06-30292699 (tijdelijk)
Scheidsrechterszaken Martijn Punt 06-30292699
Materiaalbeheer Dick Wessel 06-22800569
Technisch Jeugdcoördinator JO 15/19 Sander olde Rikkert 06-54690467
Technisch Jeugdcoördinator JO 8/13 Elise olde Monnikhof 06-53166147