Update Corona – 29-04-2020

Beste voetbal- en handbalvrienden,

Dinsdag 21 april j.l. heeft premier Rutte bekend gemaakt dat vanaf woensdag (29 april) aanstaande er door de jeugd weer mag worden getraind.

Voor de jongste jeugd t/m 12 jaar van onze handbal- en voetbalafdeling zonder restricties/voorwaarden, voor de oudere jeugd vanaf 13 jaar t/m 18 jaar alleen met het continue behouden van 1,5 meter afstand tot elkaar.

De afgelopen week hebben wij druk overlegd over de manier waarop wij als SV De Lutte hier vorm aan kunnen geven. Dit is mede afhankelijk van de gemeente Losser, zij vervullen hierin een regiefunctie.

In de tussentijd zijn de voetbal-jeugdcommissie en de handbalafdeling gestart met het onderzoeken welke teams er zouden willen trainen en ook met hoeveel kinderen/jeugd. Aan de hand van deze wensen gaan we kijken of we een schema kunnen opstellen zodat zoveel mogelijk jeugd weer kan trainen.

Naast het opstellen van een trainingsschema moeten we ook een protocol/plan van aanpak opstellen waarin we beschrijven hoe we zorgen dat de trainingen op een veilige manier worden gegeven. Er gelden allerlei eisen.

In ons protocol/plan van aanpak moeten onder andere de volgende zaken worden vastgelegd:

• > Hoe zorgen we voor de veiligheid van de trainers (1,5 meter);
• > Hoe zorgen we voor het desinfecteren van de trainingsspullen;
• > Hoe wordt de toegang tot het park geregeld;
• > Hoe spreiden we de toeloop naar het park en na de training het vertrek van de jeugd;
• > Hoe kunnen we de 1,5 meter garanderen bij de trainingen van de jeugd vanaf 13
jaar.

Daarnaast coördinatoren en de EHBO voorziening die beschikbaar moet zijn. Worden er vanuit het protocol/plan van aanpak eisen gesteld aan bijvoorbeeld Corona.

Gezien het feit dat er tijdens de Dodenherdenking (4 mei) en op Bevrijdingsdag (5 mei) niet wordt getraind hebben wij als doel gesteld om op woensdag 6 mei 2020 de trainingen weer te hervatten.

Maar we willen eerst “groen licht” van de gemeente op ons protocol/plan van aanpak, eerder willen/mogen we niet starten.

Tot slot: we willen allen graag zo snel mogelijk weer beginnen, maar het moet uiteraard op een verantwoorde manier en in de juiste volgorde gebeuren:

1. SV De Lutte protocol/plan van aanpak opstellen;
2. Protocol door gemeenten laten beoordelen;
3. Na bericht gemeente starten met trainen vanaf woensdag 6 mei 2020.

Met sportieve groet,

Bestuur SV De Lutte