Jeugdkamp 2018-2019

Beste ouders/verzorgers,

Uitnodiging kamp 2018-2019

Middels deze brief willen wij u op de hoogte brengen van een aantal zaken rondom het aankomende jeugdkamp. Het kamp staat gepland op vrijdag 14, zaterdag 15 en zondag 16 december. Dit zal tegelijk vallen met het jeugdgala van C.V. De Bosduvelkes op vrijdag 14 december. Om beide evenementen tot een succes te maken, hebben we de handen ineen geslagen en zijn we tot een mooie oplossing gekomen. Het jeugdgala zal onderdeel worden van het kamp. Zodoende zal het programma er als volgt uit zien.

Leden handbal en voetbal die naar het jeugdgala gaan:

± 18.00                 Verzamelen bij De Vereeniging oude café, spullen kamp afgeven

18.45                     Begin jeugdgala

21.00                     Einde jeugdgala, verzamelen oude café

21.15                    Gezamenlijke start jeugdkamp

21.30                     Vertrek richting locatie

 

Wij organiseren voor de kinderen die niet enthousiast zijn voor het jeugdgala een alternatief programma in en rondom het centrum van De Lutte. Voor hen ziet het programma er als volgt uit:

± 18.00                 Verzamelen bij De Vereeniging oude café, spullen kamp afgeven

18.30                     Begin alternatief programma

21.00                    Verzamelen oude café

21.15                     Gezamenlijke start jeugdkamp

21.30                     Vertrek richting locatie
Om de zorgen bij u als ouder weg te nemen, zullen wij als commissie er voor zorgen dat er zowel bij het alternatieve programma als bij het jeugdgala leden van onze commissie aanwezig zijn. Wilt u uw kind na het jeugdgala alsnog uitzwaaien, dan bent u van harte welkom bij De Vereeniging.

 

We zullen na dit spetterende begin van het kamp de sfeer doorzetten in het thema Carnaval!

 

In de bijlage hebben wij de uitnodiging van het kamp meegestuurd. Hierin vindt u nog wat extra informatie voor wat betreft de inhoud van het kamp en de procedure van opgeven.

 

Hopelijk hebben wij u hierbij voldoende geïnformeerd en maken we er met z’n allen een super gezellig, succesvol en geslaagd jeugdkamp van!

 

Voor meer informatie of vragen kunt u bij de volgende personen terecht:

Jurran Visschedijk (06-55084799)

Reanke Vrijkorte (06-53590206)

 

Namens Activiteitencommissie SV De Lutte,

Met vriendelijke groeten,

 

Reanke Vrijkorte

Voorzitster