Inzage concept Voetbaltechnisch beleidsplan

Reactie concept voetbaltechnisch beleidsplan

In de Algemene Ledenvergadering van 6 april jl. heeft technisch coördinator Iwan Bult een presentatie gegeven over het aangepaste voetbaltechnisch beleidsplan van SV De Lutte. Sinds 2014 kent SV De Lutte een jeugdvoetbaltechnischplan en een beleidsnotitie senioren. Deze documenten zijn nu onlosmakelijk met elkaar verbonden in een voetbaltechnisch beleidsplan voor zowel jeugd als senioren.

Het originele plan liep tot en met 2019, maar is nu op onderdelen wat aangepast.

Om eenieder de mogelijkheid te geven om wat van dit concept plan, wordt het nu op de website geplaatst. Tot 1 juni 2018 kan eenieder reageren: iwanbult@hotmail.com

SV De Lutte TC beleidsplan april 2018 concept