Halloweentocht 2017!

Dit jaar organiseert de activiteitencommissie van SV De Lutte weer de Halloweentocht voor de jeugd uit De Lutte en daarbuiten. Deze Halloweentocht zal op vrijdag 20 oktober 2017 plaatsvinden. Het kerkebos zal dit jaar weer vollopen allerlei verschillende dieren. Er lopen vele griezels op de kinderboerderij uit De Lutte. Zorg jij dat de dieren veilig blijven?

Belangrijk is dat je een groepsnaam hebt. Dit mag ook je achternaam zijn. Verder het aantal personen en de leeftijd. We willen de groepen op de avond van jong naar oud indelen. Ook willen we graag je telefoonnummer. Omdat we op donderdagavond 19 oktober alle groepen opbellen om de begintijd door te geven.

Bij elke groep is het verplicht om een ouder/begeleider mee te lopen.

Opgeven voor de Halloweentocht kan hier:

https://activiteitencommissiesvdelutte.wordpress.com/contact/