Jaarvergadering vrijdag 29 september 2017 – 20.30 uur

Vrijdag 29 september a.s. houdt SV De Lutte haar jaarlijkse ledenvergadering in de sportkantine om 20.30 uur.

Inloop vanaf 20.00 uur.

Zie uitnodiging, agenda en notulen jaarvergadering 30 september 2016 hieronder.

Uitnodiging jaarvergadering 07092017

Notulen Jaarvergadering 30092016