Uitnodiging Jaarvergadering 28 september 2018 20:30 uur

Datum : 28 september 2018
Aanvang : 20:30 uur, inloop 20:00 uur
Waar : Kantine

De Lutte, 10 september 2018
Beste handbal- en voetballeden van SV De Lutte,
Langs deze weg nodigen we eenieder uit voor het bijwonen van de jaarvergadering.
Agenda:
1) Opening.
2) Mededelingen.
3) Goedkeuring verslagen jaarvergadering 29 september 2017 en 6 april 2018.
4) Diverse jaarverslagen.
5) Financieel jaarverslag.
6) Verslag kascommissie.
7) Verkiezing kascommissie.
8) Stellingen.
9) Rondvraag.
10) Sluiting.
Mocht je onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn, dan wordt er van je gevraagd je af te melden via app of mail bij Kristel Olde Scholtenhuis, 06-10645442 / maartenenkristel@hotmail.com

Met vriendelijke groet,

Hoofdbestuur S.V. De Lutte