trainingen jeugd teams voor de rest van het seizoen

Hallo meiden en ouders ,

Na de meivakantie gaan we weer naar buiten voor de trainingen. De eerste training

buiten zal dan op dinsdag 15 mei zijn.

De laatste training staat gepland voor dinsdag 3 juli, dit zal dan de afsluiting van

het seizoen zijn en zoals ieder jaar zullen we daar een leuke activiteit aan koppelen.

Hierover zullen jullie uiteraard te zijner tijd nog nadere informatie ontvangen.

Het schema voor de tijdsindeling per team is dan als volgt:

F jeugd :             17.00 – 18.00 uur   (dinsdag)

D jeugd :             17.00 – 18.00 uur   (dinsdag en donderdag)

C1 en B2:            18.00 – 19.00 uur   (dinsdag en donderdag)

B1:                      19.00 – 20.30 uur   (dinsdag)

B1: traint op de donderdag met DS1 mee in de zaal, op de dinsdag  kan in overleg met Joris gekozen worden voor beach training op de Stockakker (ter voorbereiding op de beach competitie).

Hopelijk zijn de weergoden ons goed gezind op de dinsdagen en de donderdagen!

Bij heel slecht weer graag even contact zoeken met jullie trainers/trainsters.

Met sportieve groet,

Handbalcommissie SV de Lutte