Ja of Nee

donor

Tijdens de jaarvergadering in mei 2013 kwam Marleen Kamphuis met de vraag of wij als sportvereniging niet iets zouden kunnen doen om mensen te attenderen op het belang van donorregistratie. Vanuit haar werkkring wordt zij dagelijks geconfronteerd met dit onderwerp. Door een ernstige ziekte of ongeval worden mensen beperkt in hun dagelijkse activiteiten. Wanneer een hart niet meer 100 procent functioneert of nieren hun werk niet meer doen, kan een donororgaan noodzakelijk zijn. En slechtzienden en brandwondenslachtoffers kunnen geholpen zijn met nieuw weefsel.

In Nederland wachten mensen vaak lang op een donororgaan. Nederland heeft meer orgaandonoren nodig. Ongeveer 1 op de 5 mensen is bereid om donor te worden. Tegelijkertijd hebben honderden mensen een nieuw orgaan of weefsel nodig. Elk jaar overlijden mensen terwijl ze op de wachtlijst voor bijvoorbeeld een nieuw hart of lever staan.Wat voor de één een verdrietige zaak is kan voor een ander tot een beter leven leiden. En kan het niet een troost zijn voor onszelf en onze dierbaren, dat wanneer ons leven ten einde is er iets van ons blijft voortleven in het lichaam van een of meerdere anderen.

Velen zien wel het belang in van het donorschap, maar er zijn er te weinig die aangeven zich als donor beschikbaar te stellen. Enerzijds omdat het er niet van komt en anderzijds om het mensen toch “angst” in boezemt. We vinden het eng.

Wij als handbalafdeling van S.V. De Lutte ondersteunen van harte de gedachte van Marleen en willen dit, door het opnemen van deze pagina op onze site, benadrukken. Het is noodzakelijk dat zoveel mogelijk mensen “JA”zeggen tegen het donorschap en zich registeren.  Ja of Nee is een campagne van de overheid om ervoor te zorgen dat meer mensen zich laten registreren als donor. Wij verwijzen u door naar: www.jaofnee.nl of www.transplantatiestichting.nl

Laat u registeren!