Hellehondsdagen

Vrijdag 26 juni tot en met zondag 28 juni werden de jaarlijkse Hellehondsdagen weer gehouden. Op vrijdagavond werd de bezetting van de bar in de tent gevormd door vrijwilligers van de handbal. Wij willen iedereen weer hartelijk bedanken voor hun hulp. En niet te vergeten de Stichting voor de goede verzorging van de inwendige mens.

Nieuwe toevoeging die jaar was de zaterdagavond met de duitse thema avond. Ook hier was de handbal weer aanwezig met het bierpulschuiven als opwarmertje voor zondag.

Zondag stonden we weer met de gevulde winkelkar van SPAR Schreur op de braderie. Martin had de kar weer goed gevuld, waarna velen een poging  hebben gewaagd. Aan het eind van de dag bleek dat er een totaal van €105,41 aan producten in de kar zat. De uiteindelijke winnares zat hier €0.41 naast. De boodschappen zijn inmiddels bezorgd en we willen alle deelnemers en natuurlijk Martin hartelijk bedanken voor de medewerking.

Ook het bierpulschuiven was weer aanwezig op zondag. Het is de bedoeling dat je zoveel mogelijk punten haalt met 3 x schuiven. En hoe dichter bij de rand, hoe hoger het aantal punten. Na een lange middag, vond de grootte finale plaats in het laatste half uur. Met een meesterworp schoof Antoon Siemerink zich naar de overwinning. Hij schoof de maximumscore van 150 punten. Niemand deed hem dit nog na en hij ging dan ook naar huis met de lekkere loungebank.

Tenslotte willen we alle handbal en niet-handbalvrijwilligers weer hartelijk danken voor de hulp het afgelopen weekend.

 

Handbalcommissie S.V. De Lutte