Aan de ouders van de jeugdleden t/m 18 jaar van SV de Lutte – 01-05-2020

We hebben goed nieuws:

Vanaf woensdag 6 mei 2020 mogen we onze trainingen herstarten voor de jeugd t/m 18 jaar van SV De Lutte afdeling handbal en afdeling voetbal. Beide afdelingen trainen op ons sportpark De Stockakker. Je zoon/dochter hoort van de train(st)er wanneer de trainingen precies worden hervat en op welke tijd die plaatsvindt.

Er gelden wel allerlei voorwaarden (die door de overheid van ons wordt geëist) die zowel de jongens/meisjes als ook de ouders moeten weten en naleven. Hieronder lees je welke dat zijn. Daarnaast hebben we een protocol opgesteld dat door de gemeente is goedgekeurd. Dat kun je nalezen op www.svdelutte.nl.

Er zijn 2 groepen:

jongens/meisjes t/m 12 jaar mogen zonder voorwaarden trainen, maar geen wedstrijden tegen andere ploegen spelen.
jeugd 13 t/m 18 jaar mag trainen met inachtneming van de 1,5 meter afstandregel, maar geen wedstrijden spelen. Voor deze groep 13 t/m 18 jaar geldt dat de trainers op de 1,5 meter maatregel afgestemde oefenstof hebben.

Trainingen en maatregelen
Er is spreiding in de aanvangstijden en we trainen 1 uur.

Voor aanvang van de training
Houd je zoon/dochter thuis wanneer hij/zij of een gezinslid verkouden of grieperig is en geef dit aan de train(st)er door.
Laat je zoon/dochter niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training op ons complex komen.
De fiets moet buiten ons sportcomplex worden neergezet. En wanneer je je zoon/dochter met de auto brengt, houdt dan rekening met de 1,5 meter afstandsregel.
Laat je zoon/dochter voor aanvang van de training thuis naar het toilet gaan en de handen wassen.
De handen van je zoon/dochter worden VOOR de training bij de toegangspoort gedesinfecteerd.
Het deelnemen aan de training is vrijblijvend/vrijwillig. De ouder(s) bepaalt/bepalen zelf of hun zoon/dochter meedoet.

Tijdens de training
Ouders of andere belangstellenden mogen het sportpark niet betreden. Ook niet als toeschouwer.
De kantine en de kleedkamers zijn gesloten. Omkleden en douchen moet iedereen thuis doen.
Er is een corona-coördinator aanwezig, die toezicht houdt op een goed en verantwoord verloop van de trainingen.
De trainers informeren je zoon/dochter over de “Coronaspelregels” en houden zelf de 1,5 meter in acht.
De AED en de fysiokoffer is aanwezig.

Na afloop van de training
Direct na afloop van de training moet je zoon/dochter ons sportpark verlaten
De handen van je zoon/dochter worden NA de training bij de toegangspoort gedesinfecteerd.
Ook de gebruikte trainingsspullen worden na de training gedesinfecteerd.

Het door de gemeente goedgekeurd trainingsschema treft u hier aan. Ook alle regels en voorwaarden kunt hier hier opnieuw lezen.

We gaan ervan uit dat iedereen zich aan de gestelde regels en voorwaarden houdt. Neem ze dus goed door met je zoon/dochter. Heb je vragen, je kunt je wenden tot:

Afdeling voetbal: Elise Olde Monnikhof, telefoonnummer 06 – 57 33 29 89.
Afdeling handbal: Linda Nijhuis, telefoonnummer 06 – 21 33 20 01.

Wij wensen iedereen goede trainingen en heel veel plezier toe!

Bestuur SV De Lutte